Přepis videokazet

Proč přikročit k přepisu videokazet na digitální média? Kromě komfortu, který poskytuje přehrávání záznamů ze souboru, je hlavním důvodem uchování záznamu v co nejvyšší možné kvalitě. Kazety VHS nejsou příliš vhodné pro archivaci záznamů. Když opomineme přemazání nebo zmuchlání či přetržení pásky, video na nich rychle stárne a ztrácí na kvalitě. Pásek se vytahuje a záznam je po nějakém čase dosti znehodnocen. Do souboru můžeme přepsat všechny formáty videokazet, nejen kazety VHS, ale i různé kazetky z videokamer (VHS-C, Video8, Hi8, Digital8, Mini DV, různé typy paměťových karet a datových médií). Při přepisu z kazet do souboru lze některé chyby vzniklé stárnutím kazety odstranit. Video je možné mírně zklidnit (přestane se chvět), částečně se odfiltrují nežádoucí šumy v obraze.

Přepis filmů 8, 9.5 a 16 mm

Přepisy provádíme do 1 týdne. U cívek si lze zvolit pořadí, každou cívku uvedeme titulkem (datum, místo, název). U zvukových filmů zachováme originální zvuk, ale většina filmů, zvláště 8 mm, je němá. Tyto filmy je možné doplnit vhodným hudebním doprovodem – neutrální zvukovou kulisou, při které se pak lépe filmy sledují. Filmový materiál se před zpracováním zfunkční tak, aby mohl být přepsán v co nejlepší kvalitě. To znamená, že se podle potřeby zkontroluje, vyčistí, přetočí, dolepí, hluchá a nečitelná místa se vystřihnou. Takto připravený film se přepíše přes film/tape converter přímo v digitální kvalitě – nejčastěji do souboru.

A jaká je výsledná kvalita přepsaných filmů? Samozřejmě především záleží na kvalitě originálu. Ze špatného filmu se perfektní výsledek nedá očekávat, když i tady lze mnohé vylepšit. Při přepisu se film snímá z malé velikosti kvalitním snímačem, obraz se pak zvětšuje elektronicky, což umožňuje výrazně větší kvalitu záznamu. Výkonná halogenová žárovka film dokonale prosvítí, tmavé části se prosvětlí a doostří. V případě digitálního záznamu lze video bez ztráty kvality počítačově upravit – optimalizovat rychlost, opatřit přesným střihem, titulky, přechody, efekty atd.

[video src="https://videoprepis.cz/wp-content/uploads/2022/11/8mm.mp4" /]

Přepis diapozitivů, negativů a fotografií

Skenování diapozitivů či fotografií provádíme jednotlivě do souborů o velikosti 5-10 mil. obrazových bodů, a to nejčastěji ve formátu JPG. Tyto soubory jsou pak uloženy na flashdisk nebo DVD a jsou běžně prohlédnutelné na monitoru počítače nebo chytrých zařízeních, lze je vytisknout nebo uložit do rodinného archivu. Zákazník si může označit pořadí prohlížených snímků a rámečky označit z rubu nebo líce. Vlastníte-li nejen filmy, ale i fotografie i diapozitivy, dá se vše samozřejmě skombinovat. Maximální velikost negativu může být až 6×6, 6×9 cm.

Počítačová úprava a střih záznamu

Vaše video nemusí být zdlouhavé a může Vás bavit. Při pořizování záznamu se nevyhneme špatným či zdouhavým záběrům. Vaše kazety můžeme zdigitalizovat a záznam uložit do počítače. Tam dochází k přesnému střihu, doplní se vhodnými přechody – stíračky, prolínačky, efekty a titulky. Nakonec se video ozvučí vhodným hudebním doprovodem. Video tak získá na přitažlivosti svojí dynamičností a spádem, němé pasáže dokreslí hudbou, případný komentář při tom zůstane zachován. Při výrobě DVD se záznam rozdělí na jednotlivé kapitoly a utvoří se přehledné spouštěcí menu. Na DVD můžeme vytvořit i obal s Vašimi originálními snímky přímo ze záznamu a textem. Z každého originálního DVD doporučujeme udělat záložní kopii. Předejdete tak ztrátě dat z důvodu mechanického poškození, nebo času. Video můžeme převádět i do jiných světových norem, nejčastěji americké NTSC, nebo naopak do evropské PAL.

[video src="https://videoprepis.cz/wp-content/uploads/2022/11/svatba.mp4" /]

Přepis gramodesek a audiopásků

Přepisujeme běžné vinylové desky v rychlosti 33 a 45, i historické v rychlosti 16 a 78. Na CD se utvoří buď 2 oddíly – první a druhá strana, nebo lze obsah rozdělit podle jednotlivých skladeb. Zápis provádíme do souborů WAV, komprimovaných MP3 nebo do jiných formátů. Nahrajeme i klasické audiokazety a pásky v rychlosti 4 nebo 9.

Oprava a lepení videokazet

Pokud se vám poškodí kazeta – zmuchlá nebo přetrhne páska, praskne obal, …, můžeme ještě záznam zachránit. Kazetu opravíme a uděláme rovnou záložní kopii. Lepenou pásku nedoporučujeme dál používat z důvodu poškození přehrávacích hlav přístroje.

Natáčení záznamů

Provádíme jedno až dvoukamerové natáčení včetně počítačových úprav a zápisu na DVD. Natáčíme zejména svatby, školní besídky, firemní akce atd.